cbm logo
Laboratorium Analiz Medycznych
  • img1_1
  • img2_1
  • img1_1
  • img2_1
  • img1_1
  • img2_1
  • img1_1
  • img2_1
Laboratorium jest włączone do krajowego i międzynarodowego systemu kontroli jakości

Wyniki

Wyniki badań uzyskanych w LAM są drukowane na papierze firmowym laboratorium, ich forma jest czytelna i łatwa w interpretacji. Każdy wynik ma dwie formy zabezpieczenia: kod kreskowy identyczny z kodem kreskowym próbki i pełne dane pacjenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 03.04.2004 r. Wszystkie badane parametry mają polskie nazwy, uzyskane wyniki mają odnośniki do normy obowiązującej w danej grupie wiekowej i płci. Wyniki przekraczające normy mają wyróżniki H lub L i często zawierają komentarz osoby wykonującej badanie. Każdy wynik jest kontrolowany przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej, który sprawdza wyniki analiz, a w przypadku wątpliwości  przeprowadza kontrolę wewnętrzną i zleca personelowi laboratorium ponowne wykonanie badania.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym